Ringe lokalhistoriske Arkiv

Det har vi

Kirkebøger, dækkende de midtfynske sogne/kommuner, fra slutningen af 1600 tallet til 1892, folketællinger fra 1787 til og med 1921. (Mikrofilmkopier)

Realregistre til skøde og panteprotokoller (tingbogskopier) begyndende med "Fynbo Landsting" ca. 1646 op til ca. 1950.

Brandforsikringer og ejendomsvurderinger  (kopier) med beskrivelse og grundrids, for en del af ejendommene i området.

Foreningsprotokoller, mange af de lokale foreningers protokoller, f.eks. kontrolforenings indberetninger for de enkelte landbrug.  Dagbøger kan også være et værdifuldt materiale til supplering af "de mere tørre oplysninger".

Avissamlingen: Midtfyns Dagblad fra 1909, fra 1970 Midtfynsposten, samt lokalsiderne fra Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende fra 1980 til dagens avis. Fra 2006 også Faaborg siderne.
Hertil kommer en stor samling udklip. Samlingen omfatter også dødsannoncer, nekrologer m.m.

Billeder: Aktivets samling omfatter over 150.000 fotografier positiver såvel som negativer. Vi har mange billeder af ejendomme, personer og begivenheder i det midtfynske område.

Historisk litteratur:. Arkivet har en meget stor samling af historisk faglitteratur og opslagsværker, som kan bruges på arkivet.

Midtfyns Kvægavl: Kvægavlsforeninger,  Kostambøger såvel enkelte besætninger som registrerede fynske kvæg besætninger. Kvægavlskonsulent Wullf Pedersens omfattende billedsamling. Historisk litteratur vedrørende landbrug herunder kvægavl, mejerier, planteavl  m.m.
Desværre ser vi dagligt at sådant materiale går tabt ved flytning. Hjælp os med at bevare kilderne til den  midtfynske kvægavl ikke at forglemme  "Den røde ko"


Efterlysning: De senere år er der nedlagt mange landbrug. I den forbindelse efterlyser vi  billeder, stambøger og  andet vedrørende fynsk landbrug.

EDB søgemuligheder på mange områder, f.eks. andre arkivers databaser i ind- og udland via Internet.


Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen til at se og bruge samlingerne, - dog er ikke alt tilgængeligt. Ringe lokalhistoriske Arkiv følger arkivlovens bestemmelse som er 20 henholdsvis 50 og 75 år..
Vi kan kun i begrænset omfang betjene brugere via korrespondance. Spørgsmål via e-mail opgiv også telefon nr.

Ringe lokalhistoriske Arkivs arbejdsområde er de 11 kirkesogne i Ringe Kommune:
Espe, Gestelev, Heden, Hellerup, Herringe, Hillerslev, Krarup, Ringe,
Sdr. Højrup, Søllinge og Vantinge sogne i den tidligere Ringe Kommune.

Rettet d. 8. maj 2010/jbj