Ringe Lokalhistoriske Arkiv

Ringe
          Lokalhistoriske Arkiv, Algade 40, 5750 Ringe

Algade 40,  2. sal,  5750 Ringe
*   *   *  * 
Åbent onsdage   kl. 12-15  hele året
*   *   *  *
  
HUSK:
Arrangementer ved genforeningssten:
Søllinge: Fredag den 9. juli 2021, kl. 17
Ringe: Lørdag den 10. juli 2021, kl. 11
Læs mere i dagspressen
*   *   *  * 
  Årets generalforsamling afholdes den 9. september 2021, kl. 19
*   *   *  *

Ringe Lokalhistoriske Arkiv indsamler dagbøger og evt. billeder fra corona-nedlukningen.
 
Send os dit materiale fra corona-nedlukningen på info@ringelokalarkiv.dk

                    *   *   *  *                           


Mail til Arkivet: info@ringelokalarkiv.dk

Telefon: 62 62 33 82 / 40 26 83 50
 

Vi ses:
 
arkiv.dk

og på Facebook