Ringe Lokalhistoriske Arkiv

Ringe
          Lokalhistoriske Arkiv, Algade 40, 5750 Ringe

Algade 40,  2. sal,  5750 Ringe 
*   *   *  * 
Åbent onsdage kl. 12-15 hele året

*   *   *  *
Julehygge onsdag 18. dec. 2019
* * * *
På gensyn den 8. januar 2020

*   *   *  *
Mail til Arkivet: info@ringelokalarkiv.dk

Telefon: 62 62 33 82 / 40 26 83 50
 Vi ses:  arkiv.dk

og på Facebook